1. Potr Stoppa - Operator filmowy, fotograf, malarz po szkole artystycznej w Orłowie, który sprzedał ponad 60 obrazów za pośrednictwem Galerii Oisin z Dublina. Podobną ilość obrazów namalował na specjalne zamówienia w Polsce oraz na aukcje Silver - Rotary Club Sopot International. Pasjonuje się żeglarstwem, krajobrazami, witrażami, rzeźbami, od kilku lat jest czołowym fotografem Google Street View w Polsce. Obecnie współpracuje z Radiem Gdańsk przygotowując infografikę na serwis internetowy, wcześniej był Kierownikiem Działu Fotografii w Dzienniku Bałtyckim.